Cập nhật dân số Việt Nam 2021


Dân số hiện tại của Việt Nam là 97.809.554 người vào ngày 24/01/2021 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.

Dân số Việt Nam hiện chiếm 1,25% dân số thế giới.

Việt Nam đang đứng thứ 15 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.

Mật độ dân số của Việt Nam là 315 người/km2.

Với tổng diện tích đất là 310.060 km2. 37,34% dân số sống ở thành thị (36.346.227 người vào năm 2019).

Độ tuổi trung bình ở Việt Nam là 32,9 tuổi.

Dân số Việt Nam (năm 2021 ước tính và lịch sử)

Trong năm 2021, dân số của Việt Nam dự kiến sẽ tăng 830.246 người và đạt 98.564.407 người vào đầu năm 2022. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 912.801 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ giảm -82.555 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Việt Nam để định cư sẽ ít hơn so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Việt Nam vào năm 2021 sẽ như sau:

  • 4.234 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
  • 1.733 người chết trung bình mỗi ngày
  • -226 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Việt Nam sẽ tăng trung bình 2.275 người mỗi ngày trong năm 2021.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mobile Legends

Expert Wingman Tier List Patch 1.5.78: Mobile Legends Tier List. Mobile Legends Counter: Mobile Legends Hero Counter List 2021 | Mobile Legends counter Items 2021

Learn which are the best heroes to play in Mobile Legends: Granger, Benedetta, Paquito, Brody, Paquito, Alice, Esmeralda, Wanwan, Diggie, Natalia, Chang’e, Chou, Selena, Jawhead, Khufra, Roger, Lancelot, Kagura, Tigreal, Bruno, Mathilda, Kaja, Guinevere, Rafaela, Hanabi, Miya, Johnson, Gatotkaca, Zhask, Helcurt, Phoveus, Ling, Claude, Hayabusa, Beatrix, Gusion, Gloo, Yve, Zilong, Estes, Harley, Aldous, Luo Yi, Angela, Alucard, Uranus, Hylos, Atlas, Silvanna, Layla, Lesley, Yi Sun-shin, Eudora, Sun, Popol and Kupa, Lapu-Lapu, Franco, Pharsa, Barats, Alpha, Clint, Vale, Saber, Yu, Zhong, Cyclops, Ruby, Fanny, Karina, Cecilion, Bane, Balmond, Freya, Lolita, Belerick, Carmilla, Lunox, Harith, X.Borg, Akai, Grock, Khaleed, Argus, Moskov, Leomord, Kadita, Nana, Valir, Baxia, Minotaur, Irithel, Lylia, Odette, Hanzo, Faramis, Badang, Karrie, Kimmy, Thamuz, Martis, Hilda, Aurora, Dyrroth, Masha, Minsitthar, Gord, Terizla, Vexana.

I’am Zathong ! This my blog about game. I share general information about the game with you all over the world, for those who need it.
An individual who loves playing games, especially Auto Chess games (Carano Chess, Teamfight Tactics, Arena of Valor, Auto Chess). That’s why I created this Game Blog to share information about the game and also fulfilled my wish to have a Game Blog of my own.
[X]